Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Σιλιβούτι

To σιλιβούτι έχει μήκος έως και 7cm, χωρίς την ουρά η οποία είναι περίπου διπλάσια του σώματος. Τα ενδιαιτήματα που προτιμά ποικίλουν και συναντάται έως και τα 1000m υψόμετρο, αν και φαίνεται να προτιμά μικρότερα υψόμετρα. Ημερόβια, ευκίνητη και κυρίως εδαφόβια σαύρα, αν και σκαρφαλώνει συχνά. Τρέφεται με ασπόνδυλα. Τα θηλυκά γεννούν 1-5 αυγά στα μέσα καλοκαιριού. Ακίνδυνο 
ερπετό όπως και όλες οι σαύρες τις χώρας μας. Στην Νάξο απαντά το υποείδος Podarcis erhardii naxensis.

Δεν υπάρχουν σχόλια: