Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Πυροβολημένη και νεκρή βρέθηκε σπάνια Δασόκοτα στην Καστοριά

Πυροβολημένη και νεκρή από σκάγια, βρέθηκε από την Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, στα ορεινά του νομού, μία δασόκοτα, ένα ιδιαίτερο και σπάνιο πουλί για τον Ελλαδικό χώρο. Είναι δασόβιο είδος, που απαντά κυρίως σε μικτά δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων. Στην Ελλάδα, το είδος (υποείδος Bonasa bonasia rupestris) καταγράφηκε για πρώτη φορά επίσημα το 1964 στη Ροδόπη. Η εξάπλωσή του εντοπίζεται σε τρεις απομονωμένες περιοχές: στην ορεινή Δυτική και Κεντρική Ροδόπη (κυρίως πληθυσμός), στο όρος Τρικλάριο  και στο δάσος του Λαϊλιά.
Εκτιμάται ότι υπάρχουν συνολικά 100 - 200 ζευγάρια. Η τάση του πληθυσμού θεωρείται ελαφρά αρνητική, χωρίς όμως να υπάρχουν ικανοποιητικά δεδομένα.


Δυστυχώς η πρώτη παρατήρηση του είδους στην Καστοριά έγινε με το χειρότερο δυνατό τρόπο με ένα σκοτωμένο από κυνηγούς θηλυκό άτομο.  Γίνεται πλέον εμφανές ότι από μια μερίδα των κυνηγών υπάρχει αδυναμία αναγνώρισης των θηραμάτων . Στην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, η δασόκοτα περιλαμβάνεται στα είδη του Παραρτήματος ΙΙ/2 που απαγορεύεται το κυνήγι τους στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: