Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Η Λιμόζα - Ένα εντυπωσιακό παρυδάτιο

Η Λιμόζα έχει όμοια φύλα και παρουσιάζει εποχικό διμορφισμό. Συγκεκριμένα το χειμώνα έχει γκρίζο φτέρωμα στη ράχη και λευκόγκριζο στην κοιλιά και στο στήθος. Το καλοκαίρι το φτέρωμα στο στήθος και στη ράχη γίνεται καστανοκόκκινο με μαύρες ραβδώσεις. Εμφανίζεται την άνοιξη σε μικρούς πληθυσμούς στα υγρολίβαδα της Ελλάδας. Παρατηρείται σε μικρές ομάδες συνήθως μαζί με μαχητές. Παραμένει μόνο για λίγες μέρες πριν συνεχίσει το μεταναστευτικό της ταξίδι προς την Αφρική. Τρέφεται με μαλάκια, σκουλήκια και σπόρους που συλλαμβάνει με το μακρύ της ράμφος στα ρηχά νερά.
Αποτέλεσμα εικόνας για limosa limosa


Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας για το είδος αυτό. Η Λιμόζα δεν αναπαράγεται στη χώρα μας (BirdLife International 2004a). Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός της είναι σχετικά μεγάλος (>99.000 ζεύγη) και αντιπροσωπεύει περισσότερο από τον μισό παγκόσμιο πληθυσμό
του είδους. Αν και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ο πληθυσμός παραμένει σταθερός ή εμφανίζει κάποια αύξηση, σε σημαντικούς θύλακες διαφύλαξης του είδους (όπως η
Ρωσία και η Ολλανδία) σημειώνεται σημαντική κάμψη με αποτέλεσμα να παρουσιάζει συνολικά μείωση τα τελευταία χρόνια μεγαλύτερη του 30%.
Ο περιορισμός των πολύ ρηχών νερών και των οχθών που δεν καλύπτονται από βλάστηση μπορεί να υποβαθμίσει το ενδιαίτημα των παρυδάτιων αυτών πουλιών.

Πηγή: www.katakali.net
Αποτέλεσμα εικόνας για limosa limosa

Δεν υπάρχουν σχόλια: